Ispitivanje svježeg betona

BAS EN 12350-2 Ispitivanje svježeg betona – Dio 2: Ispitivanje slijeganja