O NAMA

O NAMA

 

Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala CELAB, je sastavni dio kompanije Modus Projekt d.o.o., društva za projektovanje, nadzor i konsalting, kao njena zasebna organizaciona jedinica.

CELAB je rezultat djelovanja tima stručnjaka koji se poslom osiguranja i kontrole kvaliteta na velikim infrastrukturnim projektima bave posljednje desetljeće.

Pored usluga vršenja kontrole kvaliteta, kompanija pruža usluge savjetovanja u oblasti osiguranja kvaliteta u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Crnoj Gori i Makedoniji renomiranim kompanijama (Strabag AG, Bemax d.o.o., ...).