Ul. Branilaca bb, Kakanj

+387 62 499 660

info@celab.ba

Ispitivanje cementne stabilizacije

BAS EN 932-2:2011 Dio 2: Metode smanjivanja laboratorijskih uzoraka

BAS EN 933-1:2012 Dio 1: Određivanje granulometrijskog sastava – Metoda prosijavanjem

BAS EN 1097-3:2007 Dio 2: Određivanje zasipne gustoće i poroznosti;

BAS EN 13286-2:2011 Dio 2: Metode ispitivanja za određivanje laboratorijske vrijednosti gustine i optimalnog sadržaja vode Zbijanje po Proctor-u

BAS EN 196-3+A1:2009 Dio 3: Određivanje vremena vezivanja i postojanosti

BAS EN 196-6:2011 Metoda ispitivanja cementa – Dio 6: Određivanje finoće mliva

BAS EN 197-1:2013 Cement – Dio 1: Sastav, specifikacije i kriteriji usklađenosti cemenata za opću upotrebu

BAS EN 12390-2:2010 Ispitivanje očvrslog betona – Dio 2: Pravljenje i lagerovanje probnih uzoraka za ispitivanje čvrstoće očvrslog betona

BAS EN 12390-3:2010 Ispitivanje očvrslog betona – Dio 3: Čvrstoća na pritisak uzoraka za ispitivanje