Ul. Branilaca bb, Kakanj

+387 62 499 660

info@celab.ba

Naslovna

Ispitivanje asfalta

Kontaktirajte nas za više informacija

Saznajte više

Ispitivanje betona
i mlaznih betona

Kontaktirajte nas za više informacija

Saznajte više

Geomehanička ispitivanja

Kontaktirajte nas za više informacija

Saznajte više

Ostala ispitivanja

Kontaktirajte nas za više informacija

Saznajte više

Laboratorija

Stručan i iskusan tim

CELAB tim stručnjaka čine inženjeri sa iskustvom na velikim projektima u zemlji i svijetu.

Tehnička opremljenost

Konstatno ulaganje u najsavremeniju opremu i praćenje novih tehnologija.

Dostupnost na lokacijama

Dostupni i mobilni sa opremom za ispitivanje u laboratorijskim i terenskim (in-situ) uslovima.

Iskustvo na velikim projektima

Aktivno učešće u domenu osiguranja i kvalitete na velikim infrastrukturnim projektima

Osiguranje i kontrola
kvaliteta

CELAB d.o.o. je kompanija specijalizirana za terenska i laboratorijska ispitivanja građevinskih materijala. U okviru naše djelatnosti pružamo i usluge osiguranja i kontrole kvaliteta na značajnim infrastrukturnim projektima u BiH i regionu.

Lokacije na kojima pružamo naše usluge:

Adnan Čehajić, dipl. inž. građ.

Direktor

CELAB tim

Armin Muflizović, dipl.inž.građ.

Rukovodilac tehničke službe

Jasmina Čehajić, mr.ph.

Rukovodilac kvaliteta

Osman Delić, dipl.inž.hem.

Rukovodilac laboratorije

Aida Silajdžija, dipl.inž.građ.

Zamjenik rukovodioca laboratorije

Bečir Čišija, dipl.inž.saob.

Ispitivač

Nedžad Ganić, građ.teh.

Ispitivač

Arnel Kovač, hem.teh.

Ispitivač

Semir Puljić, teh.drum.saob.

Uzorkivač

0 +
Realiziranih projekata
0 +
Analiziranih uzoraka
0 %
Domaća radna snaga
0 +
Izvršenih kontrolnih pregleda

Kontaktirajte nas