Ispitivanje kamena

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

JUS B.B8.012 – Ispitivanje pritisne čvrstoće

JUS B.B8.009 – Pad pritisne čvrstoće

JUS B.B8.002 – Otpornost na dejstvo mraza

JUS B.B8.010 – Upijanje vode

JUS B.B8.010 – Određiavnje zapreminske mase