Ul. Branilaca bb, Kakanj

+387 62 499 660

info@celab.ba

Ispitivanje svježeg betona

BAS EN 12350-2 Ispitivanje svježeg betona – Dio 2: Ispitivanje slijeganja