Pull off ispitivanja

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

BAS EN 13596 – Trake za hidroizolaciju – Hidroizolacija betonskih ploča na mostovima i na drugim saobraćajnim površinama – Određivanje čvrstoće veze