Ul. Branilaca bb, Kakanj

+387 62 499 660

info@celab.ba

Pull off ispitivanja

BAS EN 13596 – Trake za hidroizolaciju – Hidroizolacija betonskih ploča na mostovima i na drugim saobraćajnim površinama – Određivanje čvrstoće veze