Terenska (in-situ) geomehanička ispitivanja

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

ZTVE STB 94 – Dinamički deformacijski modul Evd

JUS U.B1.046 – Određivanje modula stišljivosti – Ms

JUS U.B1.047 – Određivanje modula deformacije – Ev2