Ul. Branilaca bb, Kakanj

+387 62 499 660

info@celab.ba

Ostala ispitivanja

Ispitivanje kamena

JUS B.B8.012 – Ispitivanje pritisne čvrstoće JUS B.B8.009 – Pad pritisne čvrstoće JUS B.B8.002 – Otpornost na dejstvo mraza JUS B.B8.010 – Upijanje vode JUS

Saznajte više »

Kontaktirajte nas