Ul. Branilaca bb, Kakanj

+387 62 499 660

info@celab.ba

Ispitivanje cementne stabilizacije

BAS EN 932-2:2011 Dio 2: Metode smanjivanja laboratorijskih uzoraka

BAS EN 933-1:2012 Dio 1: Određivanje granulometrijskog sastava – Metoda prosijavanjem

BAS EN 1097-3:2007 Dio 2: Određivanje zasipne gustoće i poroznosti;

BAS EN 13286-2:2011 Dio 2: Metode ispitivanja za određivanje laboratorijske vrijednosti gustine i optimalnog sadržaja vode Zbijanje po Proctor-u

BAS EN 196-3+A1:2009 Dio 3: Određivanje vremena vezivanja i postojanosti

BAS EN 196-6:2011 Metoda ispitivanja cementa – Dio 6: Određivanje finoće mliva

BAS EN 197-1:2013 Cement – Dio 1: Sastav, specifikacije i kriteriji usklađenosti cemenata za opću upotrebu

BAS EN 12390-2:2010 Ispitivanje očvrslog betona – Dio 2: Pravljenje i lagerovanje probnih uzoraka za ispitivanje čvrstoće očvrslog betona

BAS EN 12390-3:2010 Ispitivanje očvrslog betona – Dio 3: Čvrstoća na pritisak uzoraka za ispitivanje

Laboratorijska ispitivanja mješavina kamenih agregata (nasip, tampon)

BAS EN 932-1:2002 Ispitivanja opštih karakteristika agregata Dio 1: Metode uzimanja uzoraka

BAS EN 932-2:2011 Ispitivanja opštih karakteristika agregata Dio 2: Metode smanjivanja laboratorijskih uzoraka

BAS EN 933-1:2012 Ispitivanja geometrijskih karakteristika agregata Dio 1: Određivanje granulometrijskog sastava – Metoda prosijavanjem

BAS EN 933-4:2011 Ispitivanja geometrijskih karakteristika agregata Dio 4: Određivanje oblika zrna – Indeks oblika

BAS EN 933-5/A1:2011 Ispitivanja geometrijskih karakteristika agregata Dio 5 Određivanje udjela drobljenih i lomljenih zrna u ukupnom agregatu

BAS EN 933-8:2012 Ispitivanja geometrijskih karakteristika agregata Dio 8: Ocjenjivanje finoće Ekvivalentan test sa pijeskom

BAS EN 1097-2:2011Ispitivanja mehaničkih i fizičkih karakteristika agregata Dio 2: Metode određivanja otpornosti na drobljenje

BAS EN 1744-1+A1:2014 Ispitivanja hemijskih svojstava agregata Dio 1: Hemijske analize

BAS EN 13286-2:2011 Nevezane i hidrauličkim vezivom vezane mješavine Dio 2: Metode ispitivanja za određivanje laboratorijske vrijednosti gustine i optimalnog sadržaja vode Zbijanje po Proctor-u

BAS EN 13286-2:2011 Nevezane i hidrauličkim vezivom vezane mješavine Dio 47: Metoda ispitivanja za određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti, neposrednog indeksa nosivosti i linearnog bubrenja JUS B.B8.044:1982

Ispitivanje komponentnih materijala (kameni agregat, cement)

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Ispitivanje očvrslog betona

BAS EN 12390-1:2013 Ispitivanje očvrslog betona – Dio 1: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe

BAS EN 12390-2:2010 Ispitivanje očvrslog betona – Dio 2: Pravljenje i lagerovanje probnih uzoraka za ispitivanje čvrstoće očvrslog betona

BAS EN 12390-3:2010 Ispitivanje očvrslog betona – Dio 3: Čvrstoća na pritisak uzoraka za ispitivanje

BAS EN 12504-1 Ispitivanje betona u konstrukcijama – Dio 1: Izvađeni uzorci – Uzimanje, obrada I ispitivanje na pritisak